Termeni și condiții de utilizare

 1. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile așa cum sunt ele formulate și prezentate aici. Utilizarea aplicației "Voci pentru Mâini" presupune acceptarea de către Dvs. a Termenilor și Condițiilor din acest document.
 2. "Voci pentru Mâini" este o aplicație destinată interpretării în limbaj mimico-gestual pe baza videoconversațiilor, dezvoltată în cadrul proiectului "Voci pentru Mâini: Interpretare Video la Distanță”.
 3. Proiectul "Voci pentru Mâini: Interpretare Video la Distanță" este un proiect dezvoltat de Asociația Națională a Surzilor din România – Filiala București (denumită în continuare A.N.S.R. – Filiala București) și finanțat de Fundația Orange, prin programul "Lumea prin Culoare și Sunet", ediția 2017.
 4. Accesul la funcțiile aplicației "Voci pentru Mâini" se poate face doar prin solicitare scrisă, iar în urma aprobării acesteia de către A.N.S.R. – Filiala București se oferă accesul solicitantului, prin punerea la dispoziție a unui nume de utilizator și a unei parole inițiale care va putea fi modificată de acesta odată cu primirea pe email a confirmării deschiderii contului.
 5. Solicitările de informații și instrucțiuni privind înscrierea în calitate de Beneficiar al Interpretării sau Interpret în Limbaj Mimico-Gestual în aplicația "Voci pentru Mâini" se trimit prin e-mail la adresa .
 6. Aplicația "Voci pentru Mâini" poate fi accesată direct pe web, la adresa http://www.vocipentrumaini.ro/ sau cu ajutorul unei aplicații mobile instalate pe un telefon tip „smartphone”, având sistem de operare Android versiunea cel puțin 5.0 sau iOS versiunea cel puțin 9.0.
 7. Utilizarea aplicației "Voci pentru Mâini" se poate face doar printr-o conexiune la internet neînreruptă. A.N.S.R. – Filiala București nu va răspunde pentru eventuale dificultăți sau erori cauzate de o conexiune la internet slabă, nesigură sau discontinuă.
 8. Aplicația "Voci pentru Mâini" poate fi folosită de două tipuri de utilizatori: Beneficiarii Interpretării și Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual.
 9. Prin „Beneficiar al Interpretării” se înțelege atât persoana surdă / hipoacuzică cunoscătoare a limbajului mimico-gestual, care a împlinit vârsta de 18 ani, cât și orice instituție, organizație sau companie care, interacționând cu persoane surde / hipoacuzice, solicită accesul la aplicația „Voci pentru Mâini”. Beneficiarii surzi / hipocuzici care nu sunt membri ai Asociației Naționale a Surzilor din România pot utiliza aplicația, câtă vreme nu desfășoară activități contrare bunei funcționări a Asociației și nu provoacă prejudicii de imagine acesteia.
 10. Prin „Interpret în Limbaj Mimico-Gestual” se înțelege orice persoană fizică, ce posedă autorizație conform legislației în vigoare pentru activitatea de interpretare în limbaj mimico-gestual și care deservește Beneficiarii Interpretării prin utilizarea aplicației "Voci pentru Mâini", sau după caz, o filială a Asociației Naționale a Surzilor din România care oferă servicii de interpretare prin salariații sau voluntarii acesteia autorizați în aceleași condiții.
 11. Conturile specifice de Interpret în Limbaj Mimico-Gestual pot fi solicitate de persoane fizice, în nume propriu, sau de alte filiale ale Asociației Naționale a Surzilor din România, direct colaboratoare cu A.N.S.R. – Filiala București în cadrul proiectului "Voci pentru Mâini: Interpretare Video la Distanță".
 12. A.N.S.R. – Filiala București își rezervă dreptul de a solicita din partea persoanelor surde / hipoacuzice solicitante documente justificative privind calitatea de membri ai Asociației Naționale a Surzilor din România.
 13. A.N.S.R. – Filiala București își rezervă dreptul de a solicita documente justificative din partea solicitanților Interpreți în Limbaj Mimico-Gestual, în nume propriu sau prin intermediul celorlalte filiale ale A.N.S.R., privind autorizația pentru desfășurarea activității de interpretare în limbaj mimico- gestual a acestora.
 14. Prin oferirea accesului la funcțiile aplicației "Voci pentru Mâini", Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual vor putea deservi Beneficiarii Interpretării în funcție de posibilitățile acestora, fără obligativitatea respectării unui program. Totodată, lipsa totală de activitate în acest sens cât și refuzurile repetate și nejustificate de a prelua apelurile venite de la Beneficiarii Interpretării pot conduce la limitarea accesului la aplicație sau închiderea conturilor neutilizate.
 15. Data expirării autorizației de interpret în limbaj mimico-gestual, precum și informațiile privind prelugirea autorizației, trebuie comunicate de fiecare utilizator Interpret către A.N.S.R. – Filiala București cu cel puțin 15 zile înainte de modificarea stării de valabilitate. Informațiile se trimit la adresa de e-mail .
 16. A.N.S.R. – Filiala București nu își asumă răspunderea pentru conținutul videoconversațiilor ce au loc în cadrul aplicației "Voci pentru Mâini" și pentru conduita Beneficiarilor Interpretării și a Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual care ar putea încălca legislația română în vigoare. Răspunderea în aceste situații revine exclusiv utilizatorilor aplicației.
 17. A.N.S.R. – Filiala București nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care se efectuează apeluri de către Beneficiarii Interpretării fără să se primească și răspunsuri la acestea, întrucât activitatea de interpretare video în limbaj mimico-gestual se realizează în funcție de participarea liberă și posibilitățile de program ale Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual înregistrați.
 18. Utilizatorii Interpreți în Limbaj Mimico-Gestual vor păstra confidențialitatea cu privire la identitatea oricărui Beneficiar apelant, cât și privind conținutul tuturor intervențiilor de interpretare în cadrul aplicației "Voci pentru Mâini", în caz contrar aceștia fiind răspunzători conform legislației în vigoare.
 19. A.N.S.R. – Filiala București nu își asumă răspunderea pentru aspecte ce privesc claritatea actului interpretării în limbaj mimico-gestual prin intermediul aplicației și recomandă Beneficiarilor să se asigure că mesajele primite de la Interpreți sunt înțelese în mod clar și deplin.
 20. Videoconversațiile care au loc prin utilizarea aplicației "Voci pentru Mâini" nu sunt înregistrate și nu sunt păstrate într-o arhivă virtuală.
 21. Contul de utilizator poate fi folosit pe un singur dispozitiv la un moment dat. Dacă Beneficiarul Interpretării sau Interpretul se conectează pe un al doilea dispozitiv în același timp, el va fi deconectat automat de pe primul dispozitiv.
 22. Conturile utilizatorilor înregistrați pot fi închise la solicitarea scrisă a acestora. A.N.S.R. – Filiala București nu condiționează închiderea conturilor prin oferirea de explicații suplimentare din partea solicitanților.
 23. În cazul constatării unor abuzuri repetate din partea Beneficiarilor Interpretării (constând în apeluri frecvente fără intenția și scopul de a primi servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual) A.N.S.R. – Filiala București își rezervă dreptul a închide conturile acestora după notificări prealabile.
 24. A.N.S.R. – Filiala București pune la dispoziție instituțiilor, interpreților și persoanelor surde / hipoacuzice interesate de accesul la aplicația "Voci pentru Mâini" modele de cereri de înregistrare pentru a utiliza funcțiile acesteia.
 25. A.N.S.R. – Filiala București poate trimite solicitări către utilizatori pentru feedback asupra funcționării aplicației "Voci pentru Mâini", precum și pentru evaluarea nivelului de satisfacție oferit de experiența aplicației. Documentele de feedback preluate în acest sens vor fi anonime, iar niciunui utilizator nu i se va condiționa accesul la aplicație de completarea acestora, participarea fiind facultativă.
 26. Utilizatorii au posibilitatea de a adresa sesizări de natură tehnică privind funcționarea aplicației folosind opțiunea "Suport" oferită pe website-ul sau în aplicația "Voci pentru Mâini". Alte aspecte de natură non-tehnică pot fi comunicate la adresa .
 27. Date personale

 28. În scopul oferirii serviciilor aplicației "Voci pentru Mâini", A.N.S.R. – Filiala București prelucrează date cu caracter personal ale Beneficiarilor surzi / hipoacuzici și ale Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual înregistrați în nume propriu. Datele prelucrate de la Beneficiarii surzi / hipoacuzici sunt următoarele: nume și prenume, număr legitimație de membru A.N.S.R., adresă de e-mail, telefon, filiala A.N.S.R. de apartenență. Datele prelucrate de la Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual înregistrați în nume propriu sunt următoarele: nume și prenume, adresă de e-mail, telefon, județul de activitate (în cazul Municipiului București - Sectorul).
 29. Toate datele obținute de la Beneficiarii Interpretării și de la Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual sunt păstrate în regim de confidențialitate și nu pot fi oferite terților, cu excepția eventualelor solicitări primite de la autorități competente în condițiile legii.
 30. Datele cu caracter personal pot fi utilizate de A.N.S.R. – Filiala București în vederea întocmirii de diferite statistici și analize privind condițiile de utilizare a aplicației "Voci pentru Mâini".
 31. Pentru îndeplinirea scopurilor aplicației "Voci pentru Mâini", A.N.S.R. – Filiala București colaborează cu celelalte filiale A.N.S.R. pentru preluarea solicitărilor din partea Beneficiarilor Interpretării și a Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual și implicit pentru prelucrarea datelor personale ale acestora mai sus menționate.
 32. Beneficiarii surzi / hipoacuzici și Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual înregistrați în nume propriu au următoarele drepturi: dreptul de a solicita informații cu privire la toate aspectele ce vizează prelucrarea datelor; dreptul de a obține o confirmare din partea A.N.S.R. – Filiala București cu privire la prelucrarea datelor și de a avea acces la datele respective; dreptul de a obține de la A.N.S.R. – Filiala București rectificarea datelor inexacte, dacă este cazul; dreptul de a obține completarea datelor care nu sunt complete; dreptul de a se opune prelucrării datelor; dreptul de a primi datele furnizate într-un format structurat și ușor de citit; dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal; dreptul la restricționarea prelucrării în cazuri de contestare a corectitudinii datelor, de prelucrare ilegală, de exercitare sau apărare a unor drepturi în instanță, sau în cazurile intervalelor de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale A.N.S.R. – Filiala București prevalează asupra drepturilor persoanei.
 33. Solicitările specifice privind datele cu caracter personal se trimit la adresa sau la sediul A.N.S.R. – Filiala București din București, Sector 2, strada Italiană nr. 3.
 34. În situația în care Beneficiarii surzi / hipoacuzici și Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual înregistrați în nume propriu se opun prelucrării datelor cu caracter personal, doresc ștergerea acestora sau își retrag consimțământul cu privire la prelucrare, A.N.S.R. – Filiala București nu va putea oferi accesul utilizatorilor respectivi la funcțiile aplicației "Voci pentru Mâini" sau va închide conturile de utilizatori deschise anterior.
 35. În situația în care Beneficiarii surzi / hipoacuzici și Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual înregistrați în nume propriu își exercită dreptul la restricționarea prelucrării datelor, A.N.S.R. – Filiala București va restricționa de asemenea accesul la funcțiile aplicației "Voci pentru Mâini" până la apariția unei situații noi.
 36. Prelucrarea datelor Beneficiarilor, Interpreților, instituțiilor, organizațiilor și companiilor se realizează de către A.N.S.R. – Filiala București cu respectarea legislației în vigoare.
 37. Cookie-uri

 38. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni plasate pe hard disk-ul dispozitivului utilizat la accesarea platformei de interpretare la distanță cu scopul îndeplinirii funcțiilor sale. Vă informăm cu privire la faptul că acestea vor fi folosite pentru a reține opţiunile, datele de autentificare, precum și alte setări care țin de sesiunea de lucru curentă. Cookie-urile nu sunt periculoase pentru utilizatori, nu accesează niciun fel de informaţii cu caracter confidenţial aflate pe computerele personale ale acestora și nu pot conține viruși sau alte programe care să dăuneze în vreun fel. Cookie-urile pot fi oricând șterse de utilizatori prin intermediul funcțiilor specifice browserului folosit la accesarea platformei de interpretare la distanță.